Facebook strana:
  • Email :anabelakg@ptt.rs
  • Telefon : 034 / 351 - 105
 PIB  101508920
 Matični broj  07696205
 Naziv  “Anabela d.o.o.“
 Direktor  Zoran Mijajilović
 Adresa  19. oktobra br. 2
 Poštanski broj  34000
 Opština  Kragujevac
 Telefon – veleprodaja  034 / 351 – 105
 Faks  034 / 350 – 382

 

 Lice za kontakt
 Ime i prezime  Zoran Mijajilović
 Funkcija  Direktor
 Telefon  034 / 351 – 105
 Mobilni tel.  063 / 602 – 750
 Faks  034 / 350 – 382
 E-mail  anabelakg@ptt.rs