Facebook strana:
  • Email :anabelakg@ptt.rs
  • Telefon : 034 / 351 - 105

Preduzeće ANABELA d.o.o. Kragujevac nalazi se na adresi ul. 19.oktobra br. 2, Kragujevac – naselje Ilićevo, u krugu stare fabrike „22. decembar“ – ulazna kapija br. 2.